Wymagania systemowe

  • Dowolna wersja Windows
  • Platforma .NET 2.0
  • Sprawne połączenie z Internetem
  • Przy wysyłaniu żądań przez TOR-a: Tor i Privoxy

Last edited May 27, 2007 at 5:22 PM by MaciekN, version 1

Comments

No comments yet.