Czym jest Ares.NET?

Ares.NET jest programem napisanym w C# 2.0. Umożliwia wysyłanie wielu identycznych żądań pod wskazany adres URL. Obsługuje metodę GET i POST. Aktualnie możliwe jest wysyłanie żądań przez anonimowe serwery proxy lub TOR-a

Last edited May 27, 2007 at 5:16 PM by MaciekN, version 4

Comments

No comments yet.